Андрій Ковальчук
Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин). Спеціальність міжнародне право.

Має досвід роботи як в приватному/банківському секторі так і на державній службі.

З квітня 2014 по жовтень 2016 - Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України. Відповідно до функціональних обов'язків в цей період очолював делегацію України в Комітеті експертів Ради Європи MONEYVAL.

Має практичний досвід в організації навчального процесу у ВНЗ (завідувач кафедри, проректор з наукової роботи).

Відомий фахівець у галузі фінансового права.

А. Ковальчук входить до складу спеціалізованої Вченої ради Д. 26.007.03 в Національній академії внутрішніх справ та Вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті Публічного права.
доктор юридичних наук, професор
Хронологія
Починаючі з 2001 року і по теперішній час займається науковою та викладацькою роботою.
У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фінансово-правове регулювання грошово-кредитних відносин».
У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.
У 2009 році присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук ( за дисертаційне дослідження «Фінансове право в ринкових умовах: проблеми формування, розвитку, застосування»).
У 2011 році присвоєно вчене звання професора. Опубліковано більше 50 наукових праць.
У 2015 році приймав участь в міжнародній антикорупційнїй конференції "Запобігаємо. Боремось. Діємо."
«Банківський кредит: правові засоби повернення» (2001р.);
«Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір» (2004р.);
Фінансовий словник (довідкове видання, 2005 р.);
«Фінансове право України» (2007 р.);
«Финансовое право в рыночных системах» (2008);
«Боротьба з відмиванням брудних капіталів: міжнародні стандарти та національні реалії» (2016).
Наукові праці
Нагороди та премії
За монографічне дослідження «Банки. Кредит Фінанси: законодавчо-правовий вимір» нагороджений премією Національної академії наук України для молодих вчених (2005 р.), а у 2010 році премією Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за серію наукових робіт «Фінансове право в ринкових системах».
Книга "Боротьба з відмиванням брудних капіталів: міжнародні стандарти та національні реалії"
Одна із перших науково-практичних досліджень в Україні проблем боротьби з відмиванням брудних грошей і капіталів, фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення, які залишаються особливо загрозливим явищем як у національних, так і у глобальних масштабах. Запобігання й ефективна протидія цим процесам - загальнодержавне завдання, яке можна успішно вирішувати лише в тісній співпраці та взаємодії з міжнародними організаціями. Особлива роль у цій роботі належить підрозділу фінансової розвідки - Державній службі фінансового моніторингу України. Набутий досвід роботи дає підстави автору сформулювати наукові й практичні узагальнення та рекомендації щодо ефективного запобігання і протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним (у тому числі корупційним) шляхом, які можуть допомогти вдосконалити механізми дієвої боротьби з відмиванням брудного капіталу та тіньових доходів.

Ознайомитися з рецензією на книгу можна за посиланням.
Публікації
© Andrii Kovalchuk, 2017